NKI

Om NKI
Hva er Karakteranalyse
Utdanningen
Retningslinjer
Tilskuddsordningen
Litteraturliste for utdanningen
Annen relevant litteratur
Seminarer
Linker
Karakteranalytikere
Psykologer i Gjerdrumsvei 19
Parkering i Gjerdrumsvei

[Du står her: Forsiden/Relasjon og kropp - ny bok ute nå]

Relasjon og kropp - ny bok ute nå


Februar 2018

Ny bok fra Norsk Karakteranalytisk Institutt

Jorunn Lien

Relasjon og kropp

Relasjonsbegrepet i psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi

ISBN 978-82-300-1753-1
Heftet 105 sider
Kr. 220,-


Denne boken tar for seg relasjon som begrep, og hvordan det blir oppfattet, forstått og beskrevet i psykoanalyse (relasjonsorientert karakteranalyse og relasjonell psykoanalyse), karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi. Boken er en dimensjonsanalyse, og det blir stilt spørsmål og drøftet om det er mulig å integrere de enkelte tilnærmingene til begrepet relasjon.

Karakteranalytiker og psykomotorisk fysioterapeut Jorunn Lien utvider grunnlaget for å forstå og utforske vanskelige og utfordrende terapeut‒pasient-relasjoner. Boken er skrevet for leger, psykologer, fysioterapeuter og andre helsearbeidere som har interesse for det relasjonelle møtet i terapi.

Jorunn Lien har mastergrad i psykisk helsearbeid og arbeider som psykomotorisk fysioterapeut og karakteranalytiker i privat praksis. Hun er veileder ved videreutdanning for psykomotorisk fysioterapi ved OsloMet og er medlem av Norsk Karakteranalytisk Institutt og NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi.

Bestill boken fra instituttet på kontor@karakteranalyse.no. Frakt kommer i tillegg.

Jorunn Lien
Relasjon og kropp
Relasjonsbegrepet i psykoanalyse, karakteranalyse og psykomotorisk fysioterapi
ISBN 978-82-300-1753-1
Heftet 105 sider
Kr. 220,-


 

 
Søk
 
Webdesign