NKI

Om NKI
Hva er Karakteranalyse
Utdanningen
Retningslinjer
Tilskuddsordningen
Litteraturliste for utdanningen
Annen relevant litteratur
Seminarer
Linker
Karakteranalytikere
Psykologer i Gjerdrumsvei 19
Parkering i Gjerdrumsvei

[Du står her: Forsiden/Ledige plasser på nytt grunnseminar]

Ledige plasser på nytt grunnseminar


NKI logoKarakteranalyse og kroppsorientert psykoterapi

Er du psykolog i spesialisering og ønsker en videreutdanning i kroppsbasert, relasjonell psykoterapi?

Norsk Karakteranalytisk Institutt starter nytt grunnseminar i januar 2018 og det er fortsatt ledige plasser. Søk her!


Grunnseminaret inngår i den karakteranalytiske utdanningen som er godkjent av NPF til spesialiteten i psykoterapi. 
Målet for utdanningen er å utvikle terapeutens oppmerksomhet på den kroppslige, implisitte, dialogen som foregår i møtet med klienter for å styrke terapeutens relasjonelle kompetanse.

Sentralt i vår undervisning er anvendelsen av imitasjon eller kroppslig framstilling av klienter. Seminarene innebærer stor grad av egenaktivitet, både i arbeidet med teori og i de praktiske øvelsene.

Søknadskjema og mer informasjon på www.karakteranalyse.no/utdanningen_171.html  


 

 
Søk
 
Webdesign