NKI

Om NKI
Hva er Karakteranalyse
Utdanningen
Retningslinjer
Tilskuddsordningen
Litteraturliste for utdanningen
Annen relevant litteratur
Seminarer
Linker
Karakteranalytikere
Psykologer i Gjerdrumsvei 19
Parkering i Gjerdrumsvei

[Du står her: Forsiden/Fagutvalget ved NKI inviterer til fagmøter]

Fagutvalget ved NKI inviterer til fagmøterMøter vår/høst 2017


Karakteranalytisk Forum 2017

Torsdag 14. september:

”Freud’s Three Theories of Neurosis: Towards a Contemporary Theory of Trauma and Defense”
(Psychoanalytic Dialogues, 2016)

Jon Sletvold presenterer sin artikkel - i dialog med psykolog og stipendiat Malin Fors


Fredag 27. oktober:

Dagsseminar i anledning Reich-jubileet.

Siri Gullestad, Jon Sletvold, Per Harbitz, Svein Haugsgjerd og Guri Vindegg bidrar med faglige innlegg.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Psykoanalytisk Forening og vil rette oppmerksomheten mot Wilhelm Reich og karakteranalysens betydning for norsk psykoanalyse og psykoterapi.


Torsdag 23. november: 

”Karakteren: Selvets utside”

Kenneth Fosse Jørgensen presenterer sin artikkel om karakteren som selvets relasjonelle utside. Artikkelen er under vurdering for publisering.


Lørdag 9. desember:


Julebrunsj med faglig program:

”Karakteranalytisk perspektiv på spiseforstyrrelser” 
v/ Kjersti Solhaug Gulliksen


Alle torsdagsmøtene varer fra 18 – 20.30.

Velkommen til årets fagmøter!

Mvh

Fagutvalget, NKI


 

 
Søk
 
Webdesign