NKI

Om NKI
Hva er Karakteranalyse
Utdanningen
Retningslinjer
Tilskuddsordningen
Litteraturliste for utdanningen
Annen relevant litteratur
Seminarer
Linker
Karakteranalytikere
Psykologer i Gjerdrumsvei 19
Parkering i Gjerdrumsvei

[Du står her: Forsiden/2 ÅRIG VIDEREGÅENDE SEMINAR ]

2 ÅRIG VIDEREGÅENDE SEMINAR


Neste Oppstart januar 2018


Oppstart  - januar 2018

Videregående seminar forutsetter fortrolighet med de metodiske tilnærmingene som undervises på grunnseminaret. Seminaret bygger videre på kandidatenes erfaring med den karakteranalytiske prosessen i sin egen læreanalyse og i sine egne behandlinger under veiledning.

Arbeid med kandidatenes egne behandlinger er den gjennomgående arbeidsform. Dette skjer ved at kandidatene framstiller pasienter og utsnitt fra terapier kroppslig (ved imitasjon), og utarbeider skriftlige sammendrag av terapier og referater fra terapitimer. Når en pasient framstilles kroppslig får deltagerne prøvd ut ulike terapeutiske alternativer og intervensjoner, så som grader av nærhet/avstand, kroppslige posisjoner, ansiktsuttrykk, stemme og verbale utsagn.
 
I arbeidet med kandidatenes egne behandlinger blir det lagt vekt på å studere terapiprosesser ved ulike lidelser og alvorlighetsgrader, likeså prosesser ved ulike karakterstrukturer og karakter- eller personlighetsforstyrrelser. Det blir videre lagt vekt på å belyse og arbeide med hele prosessen i en karakteranalytisk behandling: diagnostisk evaluering, etablering av arbeidsallianse, samhandlingsmåter, utfordringer i og utviklingen av endringsprosessen (terapeutposisjoner og intervensjonsmåter) samt avslutningsprosessen.
Litteratur som omhandler hovedaspektene ved en karakteranalytisk terapiprosess blir gjennomgått og drøftet. Seminaret har som målsetting å hjelpe kandidatene til en personlig integrering av teori og praksis.
Ta kontakt med oss om du har spørsmål, ring eller send e-post: kontor@karakteranalyse.no

 

 
Søk
 
Webdesign